دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، دی 1402 
واکاوی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن

10.22034/mtmi.2024.402636.1686

سید عباس احمدیان؛ کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب


واکاوی نقش مجله الأزهر در تبیین هویت گفتمان تقریب مذاهب اسلامی

10.22034/mtmi.2023.175408

منوچهر ایزدی نیا؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ مهدی جمالی فر؛ عبدالله فرهی