روایتهای سه گانه از روابط جمهوری اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر پس از بیداری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ( ع)

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین ( ع)

10.22034/mtmi.2023.177125

عنوان مقاله [English]

روایتهای سه گانه از روابط جمهوری اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر پس از بیداری اسلامی

نویسندگان [English]

  • elnazsadat mousavi 1
  • Hojjatollah Norisari 2
1 Master's degree student in the History of Islamic Revolution at Imam Hossein University
2 Assistant professor and faculty member of the Faculty of Culture and Social Sciences of Imam Hossein University