حکم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه فقهای اهل‌سنت (پژوهشی فقهی - جامعه شناسی بر پایه نظریه ضرورت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه صدا و سیما

10.22034/mtmi.2024.384157.1658

عنوان مقاله [English]

حکم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه فقهای اهل‌سنت (پژوهشی فقهی - جامعه شناسی بر پایه نظریه ضرورت)

نویسندگان [English]

  • faroogh nemati 1
  • mokhtar jafari 2
1 Payame Noor University
2 University