تأملی در اخبار من بلغ از منظر تاریخ گرایی نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

10.22034/mtmi.2024.405652.1689

عنوان مقاله [English]

تأملی در اخبار من بلغ از منظر تاریخ گرایی نو

نویسندگان [English]

  • Seyyed Soleyman Mousavi 1
  • seyyed ali delbari 2
1 PhD student
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic