واکاوی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.دانشگاه ایلام.ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام

3 دانشیار دانشگاه ایلام

10.22034/mtmi.2024.402636.1686

عنوان مقاله [English]

واکاوی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن

نویسندگان [English]

  • seyed abbas ahmadian 1
  • karim kokhaizadeh 2
  • abdoljabar zargoosh nasab 3
1 Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University, Iran
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University
3 IlamUnversity