نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه‌‌ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می‌‌کند و چهره‌‌های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می‌‌نماید، تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند. در مقالات متعددی، موضوع دشمن شناسی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این مقاله، واژگان متعددی که در زمینه دشمن شناسی در قرآن کریم مطرح است، مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد، تا به ابعاد گوناگون این موضوع توجه شود و از این طریق شناخت کامل پیرامون دشمن و دشمن شناسی از منظر قرآن کریم به دست آید و بتوان آن را در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست. از جمله واژگان کلیدی بحث دشمن شناسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، عبارتند از: کید، مکر، ضلال، کفر، صدّ، خدع، عدوّ، بطانه، ولیّ، نفاق و بصیرت. از بررسی واژگان این نتیجه حاصل می‌‌شود که باید به منظور جلوگیری از آسیب دشمنان به این نکات توجه شود: 1. توجه همیشگی به توطئه‌‌های دشمنان 2. بازگو نکردن راز جز در بین افراد خودی 3. داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به دشمنان. البته باید در نظر داشت تصریح پیشوای اسلامی، شرط لازم شناخت مصداقهای دشمن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur’an’s approach about knowing enemy in Fariqain’s interpretations

نویسندگان [English]

  • Abbas Musallai Pour Yazdi
  • Javad Jamshidi Hasan Abadi
چکیده [English]

The subject of knowing enemy in Holy Qur’an has especial situation and God in various verses introduce enemies of Truth by different words and shows their evil and delusive face to Truth’s followers that Muslims could know them better. In various articles the subject of knowing enemy were discussed but this article examines words about this subject that were mention in Qur’an until different aspects of this point become clear. Therefore in this way a complete recognition would appear about enemy and knowing enemies from Qur’an’s perspective which we could utilize it in personal and social life. Key words of the subject of enemy that used in this article are: trickery, guild, disbelief, hinder, trick, enemy, intimate, The Protector, dissension and disunity. From examining these words this result would became appear that we must for avoiding from enemy’s harm must notice to these points: 1- always paying attention to enemies’ plots, 2- do not talking about secrets except in front of insider persons, 3- having knowledge and discernment about enemies. Indeed must bear in mind that Islamic leader’s affirmation is an absolute condition for knowing enemy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enemy
  • knowing enemy
  • disbelief
  • polytheism
  • disunity‎