نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل‌‌مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی و اجتماعی شیعیان در پرتو سیاستهای حمایتی این حاکمیتها و نیز مهاجرت عالمان و شاعران شیعی از دیگر سرزمینهای اسلامی به حلب، پررنگ‌‌تر شد و مراکز علمی مهمی چون جامع حلب، کاخها، مدارس و کتابخانه‌‌های مشهور در اختیار آنان قرار گرفت، چنان که بازتاب نام و شرح حال عالمان شیعی بسیاری از حلب این دوران در کتب رجالی و تواریخ محلی نشان از این امر دارد. هم‌‌زمان عرصه شعر و ادب حلب نیز با حضور شاعران نامدار شیعی چون ابوفراس حمدانی، ناشی صغیر و ابوالقاسم زاهی، برای شیعیان بی‌‌رقیب بود. طی این دوران، همچون مهاجرت عالمان شیعی دیگر نقاط به حلب، عالمان شیعی حلب نیز به شهرهای مهم دیگری مانند قم، بغداد و بصره سفر می‌‌نمودند که نشان از ارتباط محافل شیعی حلب با شیعیان آن شهرها دارد. در این پژوهش سعی شده تا تصویری از حیات علمی و فرهنگی شیعیان حلب طی دوران مذکور ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shi’a role in scientific life of Aleppo in fourth and fifth centuries

نویسندگان [English]

  • Abbas Boroomand A’lam
  • Taqi Mahdavi‎
چکیده [English]

Aleppo in Islamic Era has bright culture and civilization. From Hamdanid and after that Mirdasid sovereignty in this zone social and cultural attendance of Shi’a became chromatic with protectoral policies of theses sovereignties and also with migrations of Shi’a scholars and poets from other Islamic countries to Aleppo. Moreover important scientific centers such as Jame’ of Aleppo, palaces, schools and famous libraries reposed to them, as reflex of the names and biography of many Shi’a scholars from Aleppo of this Era. Furthermore in Rejali books and local histories were a proof for this point. Contemporaneously literature and poetry in Aleppo also with remarkable poets such as Abu Foras Hamdani, Nashi Saqir and AbolQasem Zahi were inimitable. In this time, as Shi’a scholars’ migration to other part of Aleppo, Aleppo’s Shi’a scholars also traveled to other important cities such as Qom, Basra and Baghdad that shows connections between Shi’a circles of Aleppo with other Shi’as of other cities. This research tries to present a picture from scientific and cultural Shi’a life in the said time in Aleppo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aleppo
  • Shi’a
  • scientific and literary life
  • Hamdanid
  • Mirdasid‎