نویسنده = احمد بادکوبه هزاوه
واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

منوچهر ایزدی نیا؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ مهدی جمالی فر؛ عبدالله فرهی