کلیدواژه‌ها = تبعیت عقد
تعداد مقالات: 1
1. استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-29

علی اکبر فرح زادی؛ حدیث سلیمانی