تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 201
تعداد نویسندگان 254
تعداد مشاهده مقاله 150,700
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 111,069
نسبت مشاهده بر مقاله 749.75
نسبت دریافت فایل بر مقاله 552.58
تعداد مقالات ارسال شده 549
تعداد مقالات رد شده 399
تعداد مقالات پذیرفته شده 109
درصد پذیرش 20
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 6
تعداد داوران 83

این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/547380 مورخ 1392/10/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 (زمستان 1392) دارای رتبه «علمی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 16، شماره 54، اسفند 1399، صفحه 1-120 

6. روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

صفحه 70-81

مرتضی رحیمی؛ جعفر زیبایی نژاد


8. موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء

صفحه 91-105

حمیدرضا شریعتمداری؛ سید محسن آزیز؛ موسی حکیمی صدر؛ محمد اردمه؛ مجتبی داودی