کلیدواژه‌ها = اعسار زوج
تعداد مقالات: 1
1. اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

دوره 13، شماره 49، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

احمد مرتاضی؛ سمیه زبردست