واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تاکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

2 گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • mirhadi hosseini 1
  • Hossein moftakhari 1
  • Majed Sedghi 2
1 Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University
2 Department of History, Faculty of Literature and Humanities