نویسنده = عباس مصلایی پور یزدی
گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 119-131

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ مصطفی عبدالعلی سربندی


مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

دوره 13، شماره 48، دی 1396، صفحه 67-77

عباس مصلایی پور یزدی؛ فاطمه خیوه


اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، بهمن 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین

دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 55-66

عباس مصلایی پور یزدی؛ فرشته مرزبان


تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

دوره 10، شماره 40، شهریور 1394، صفحه 26-41

عباس مصلایی پور یزدی؛ مجید بشیری


نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، آذر 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی