کلیدواژه‌ها = کفر
نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، آذر 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی


تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 9، شماره 36، شهریور 1393، صفحه 8-18

فریبا حاجی علی؛ زهرا سادات خالصی نژاد