کلیدواژه‌ها = تفاسیر فریقین
گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، اسفند 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی


فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین

دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 55-66

عباس مصلایی پور یزدی؛ فرشته مرزبان


رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین

دوره 11، شماره 41، آذر 1394، صفحه 59-72

علی غضنفری؛ مصطفی زارعی بلوط بنگان


آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 39، خرداد 1394، صفحه 45-56

محمدحسین بیات؛ جواد بام افکن