کلیدواژه‌ها = شرط
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-34

محمدرضا کیخا؛ عبدالله فتوحی


2. مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 40-54

روشنعلی شکاری؛ علی شیعه علی؛ الهام گودرزی