نویسنده = علی شیعه علی
تعداد مقالات: 3
1. مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 40-54

روشنعلی شکاری؛ علی شیعه علی؛ الهام گودرزی


2. اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 50-59

علی شیعه علی


3. احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 50-66

علی شیعه علی