نویسنده = علی شیعه علی
بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

علی شیعه علی؛ محسن معتمدی؛ علیرضا لطیفی


احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 5-15

مهین راوند؛ حسین احمری؛ علی شیعه علی


دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 53، شهریور 1399، صفحه 79-95

علی شیعه علی


مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 40-54

روشنعلی شکاری؛ علی شیعه علی؛ الهام گودرزی


اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین

دوره 8، شماره 31، خرداد 1392، صفحه 50-59

علی شیعه علی


احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 30، اسفند 1391، صفحه 50-66

علی شیعه علی