نویسنده = ایوب شافعی پور
تعداد مقالات: 3
3. فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا

دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 72-79

ایوب شافعی پور