کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 74-86

طاهره محسنی؛ خدیجه احمدی بیغش


3. دعا در قرآن و عهد عتیق

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 68-82

محمدجواد شمس؛ حمداله ادیم


4. شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 8-17

علیرضا عالم‌زاده