دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

رسول سلیمانی؛ حسین شریعتی فرد؛ جعفر نجف پور؛ صدرا علیپور


بررسی تطبیقی نحوه مواجهه محمد رشیدرضا و علامه طباطبایی با روایات در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد؛ لیلا بهمیاری


روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مینا شمخی؛ قاسم بستانی


مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

محمد باقر رنجبری؛ محمود ویسی؛ افتخار دانش پور؛ فواد مهری


همگرایی و واگرایی مذهبی مردم استان کرمانشاه در عصر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

سیدابراهیم امامی؛ سید احمدرضا خضری؛ عثمان یوسفی؛ سجاد دادفر


نقش شیعیان امامیه در توسعه و تحول علوم نقلی و عقلی در قرن ششم هجری قمری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

محمدعلی بلدی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


نقش پیش‌فرض‌های معرفتی در تفسیر «التحریر و التنویر» اثر محمدطاهر بن عاشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مهرداد شایع


موانع موقت قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق جزای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

ظاهر رحیمی؛ محمود ویسی


تأثیر داده‌های دانش بلاغت در ابهام زدایی از ظواهر آیات الاحکام و نقش آن در استنباط فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

نسیم عربی


مبانی فقهی- مدیریتی تأثیر «اصل تقریب» بر کارآمدی مدیریت اداری(مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

مصطفی کیخا؛ شقایق عامریان


هم‌گرایی و واگرایی مردم اندونزی؛ از استعمار هلند تا استبداد داخلی ۱۹۰۰ـ ۱۹۹۸م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mtmi.2024.388486.1663

فاطمه شکیب رخ


گروه‌های ظاهرگرا و پیامدهای تفسیر آنها از قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mtmi.2024.419059.1704

اسماعیل خیری؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ علیرضا عبدالرحیمی


حکم فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح از دیدگاه فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mtmi.2024.421760.1706

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی