تعداد مقالات: 153
76. بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 27-41

محمدعلی مشایخی پور


77. اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


79. بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 31-40

محسن قاسم‌پور


80. تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 36-46

مهدی خلیلی؛ مهدیه تورانی علیزاده؛ سید مهدی احمدی‌فر


81. نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 30-46

نجف یزدانی


82. حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 26-38

محمد جعفری هرندی؛ عالیه عرب


83. نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 43-55

عباس برومند اعلم؛ تقی مهدوی


84. تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق)

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 23-32

محمدحسن رازنهان؛ مهدی خلیلی


85. سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 28-38

حسین مفتخری؛ سید احسان صادقیان دهکردی


86. رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 34-42

مرتضی قاسمی حامد؛ حامد جمالی


89. بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 33-44

سید محمد حسینی؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


90. مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 42-56

حسن حضرتی؛ جلال محمودی


92. رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 35-48

نیره دلیر؛ منصوره کریمی قهی


93. نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام

دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 31-59

احمد قره مصطفی؛ عبدالله فرهی


94. مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 40-54

روشنعلی شکاری؛ علی شیعه علی؛ الهام گودرزی


95. آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 42-52

محمود کریمی؛ زهرا یوسفی


97. بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید

دوره 12، شماره 47، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-55

محمد مولوی؛ حمید ایماندار


98. ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 41-57

حسین حیدری؛ خدیجه کاردوست


100. بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 47-61

مجید بشیری